Reikikurs

Jag är  reikimaster sedan 2004. Jag har gett många behandlingar under årens
lopp samt hållt utbildning i reiki I och reiki II.
Om du är nyfiken på att lära dig healing så är reiki en fin och skön healingenergi att arbeta med. Reikienergin arbetar på flera nivåer som den fysiska, psykiska, emotionella, spirituella och även på karmanivå.

Reiki I
Reiki är en healingmetod vars energi jobbar med dig och din eventuella klient på flera nivåer som den fysiska kroppen och i din emotionella kropp samt bortom tid och rum. Med en reiki-initiering får du tillgång till den universella healingenergin eller vad som också kallas källan. Under kursen lär du dig handpositioner, att ge behandling till dig själv och så övar du på att ge andra reiki. Allt för att känna reikienergin i vår kropp och att träna på att känna hur det är att ge reiki till någon annan, och att få reiki av någon. Reiki är ett steg i din personliga utveckling och öppnar dig för en större och vidare känslighet inför din inre röst samt för de människor du möter och för omvärlden.

Under den första dagen blir du initierad i reiki och får tillgång till kraftsymbolen. Teori varvas med praktik under kursdagarna. Kursen hålls alltid en lördag och söndag. Jag tar emot små grupper för utbildning och jag kan också ta emot enskilda personer för utbildning. Utbildningen sker på Mama Jord i Spånga, Stockholm om inte annat anges.

Reiki II
På Reiki II lär du dig att skicka reiki på distans samt att du får tillgång till fler symboler. Du kan skicka till en person som befinner sig i rummet bredvid eller till en person på andra sidan jordklotet. Du får också lära dig att skicka reiki till olika situationer, tillbaka i tiden och framåt i tiden. Reiki är inte styrd av vare sig tid eller rum.

Var när och hur
Alla mina reikikurser håller jag på Mama Jord i Spånga Stockholm om inte annat anges. Där finns det även två katter vilket är bra att veta om du har allergi.

Pris: 2500 kr
Var: Cervins väg 43 i Spånga
När: Reiki 1 lördag 9-16 och söndag 9-16.
Reiki 2 fredag kl 18-21 och lördag kl 9-15
Vad ingår: Fika båda dagarna, vegansk lunch under heldagarna, kompendium, diplom och ditt fantastiska deltagande.
Anmälan: eva@mamajord.se

Varmt välkommen önskar EvaFreya!